SEIS – pytania i odpowiedzi

Seed Enterprise Investment Scheme, czyli jak pozyskać inwestorów jednocześnie oszczędzając im na podatkach?

Wyobraź sobie sytuację, że poszukujesz inwestorów, którym w zamian za sfinansowanie Twojego projektu dasz zarobić i dodatkowo oszczędzisz na podatkach. Wyobraź też sobie, że do takiej inwestycji dołoży się brytyjski urząd skarbowy. Niemożliwe? Czytaj dalej.

Co to jest Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS)?
Rozwiązanie SEIS zostało wprowadzone w Wielkiej Brytanii w roku 2012. Po kryzysie oraz w obliczu braku dostępności finansowania w bankach dla małych firm, SEIS miało na celu pobudzić brytyjską gospodarkę i ułatwić dostęp małym firmom do pieniędzy prywatnych inwestorów. Inwestorzy dzięki takiej inwestycji zyskują ulgę podatkową oraz potencjalne zyski w przyszłości. Rozwiązanie to jest genialne głównie ze względu na swoją prostotę oraz brak ingerencji urzędnika w to, komu i na co taka inwestycja może być przekazana.
Tylko przez pierwsze dwa lata działania tego systemu ok. tysiąc start-up’ów pozyskało kwotę ponad 80 mln funtów. Obecnie ok. 20 nowych firm tygodniowo pozyskuje ponad 1 mln funtów na swoje projekty w systemie SEIS. Bądź jednym z nich!

Z punktu widzenia podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – podatnik zamiast oddać pieniądze do budżetu (w formie podatku dochodowego) oddaje je, a dokładniej inwestuje na min. 3 lata np. w Twój start-up w zamian za udziały. Ponadto, jeśli za 3 lata odsprzeda z zyskiem udziały w tym start-up’ie, Tobie lub osobie trzeciej, to skorzysta z kolejnej ulgi podatkowej a mianowicie – w ogóle nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych tzw. Capital Gains Tax (w Polsce podatek Belki).
Z punktu widzenia właściciela start-up’u – w dość łatwy sposób może pozyskać w formie inwestycji do 150,000 GBP na swój projekt.

Posłuchaj podcastu poniżej na ten temat.
W razie potrzeby umów się na bezpłatną konsultację w tym temacie tutaj.

1. Jaka działalność jest wykluczona z SEIS?

 • Nieruchomości w tym hotele, ziemia, domy starości
 • Rolnictwo i uprawa
 • Giełda
 • Działalność finansowa – np. leasing, pożyczki
 • Działalność prawnicza lub księgowa
 • Wydobycie węgla
 • Przemysł drzewny
 • Produkcja stali
 • Produkcja statków
 • Produkcja prądu
 • Inna działalność, która miałaby do czynienia z którymś z powyższych.

2. Jakie wymogi musi spełniać moja firma, żeby móc skorzystać z SEIS?

 • Nie prowadzić żadnej z wymienionych powyżej w pkt 1 działalności gospodarczej
 • Być brytyjską spółką limited
 • Nie może być notowana na giełdzie papierów wartościowych
 • Suma wszystkich aktywów nie może przekraczać 200,000 GBP (włączając w to spółki-córki jeśli takowe są)
 • Nie zatrudniać więcej niż 25 pracowników
 • Nie może równocześnie korzystać z inwestycji z tzw. ‘Venture Capital Trust’ lub ‘Enterprise Investment Scheme’ (EIS)
 • Nie może pozyskać więcej niż 150,000 GBP w ramach SEIS
 • Istnieć krócej niż 2 lata
 • Nie być kontrolowaną przez osoby trzecie
 • Nie być członkiem innej spółki typu partnership (spółki osobowe)
 • Nie mieć spółek-córek, w których posiada mniej niż 50% udziałów tych spółek
 • Być rezydentem UK lub prowadzić działalność poprzez położony na terenie UK ‘zakład’

3. Jakie wymogi musi spełniać inwestor,  żeby skorzystać z ulgi podatkowej w systemie SEIS:

 • Być podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w UK
 • Trzymać udziały w spółce, w którą inwestuje przez minimum 3 lata
 • Mieć powyżej 18 lat
 • Nie może być zatrudniony w spółce, w którą inwestuje lub w jakikolwiek inny sposób powiązany ze spółką (wyjątek – może być tzw. ‘director’ w spółce)
 • Zainwestować nie więcej niż 100,000 GBP
 • Rozliczyć ulgę podatkową za pomocą tzw. ‘self-assessment’ lub w systemie PAYE poprzez zmianę kodu podatkowego
 • Spółka nie może oddać inwestorom więcej niż 29% swoich udziałów
 • Zaoferowane udziały w systemie SEIS muszą być opłacone w całości (nie mogą to być np. udziały deklarowane).

4. Ile podatku odzyska / zaoszczędzi inwestor jeśli zainwestuje np. 10,000 GBP na 3 lata na 10% rocznie?
Na początek inwestor może zaoszczędzić 50% kwoty swojej inwestycji czyli w tym przypadku nawet 5,000 GBP – tyle HMRC (urząd skarbowy) zwróci mu podatku dochodowego, oczywiście pod warunkiem, że w danym roku podatkowym lub / i poprzednim roku zapłacił taką lub wyższą kwotę podatku w UK. Zatem oszczędzi 5,000 GBP co spowoduje, że fizycznie inwestycja wyniesie go 5,000 GBP zamiast 10,000 GBP (bo 10,000 – 5,000). W momencie wyjścia z inwestycji za 3 lata inwestor nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych czyli od obiecanych w tym przypadku 10% rocznie. Da mu to w zależności od tego na jakim progu podatkowym jest (20, 40, 45%) dodatkowe 600 lub 1,200 lub też 1,350 GBP dalszych oszczędności. Biorąc pod uwagę fakt, że zarobi 10% rocznie czyli w sumie 3,000 GBP a koszt jego inwestycji wyniesie jedyne 3,650 GBP (bo 10,000 – 5,000 – 1,350) to jego zarobek może wynieść nawet 82%!

5. Jak HMRC zwróci podatek inwestorowi?
Inwestor musi wykonać self-assessment czyli roczne rozliczenie swojego (prywatnego) dochodu. Jeśli inwestor nie ma obowiązku i nie chce wykonać self-assessment to może poprosić HMRC o zmianę kodu podatkowego na swoim payslipie i jego pracodawca wypłaci mu to wtedy w pensji (stosując niższy podatek do obliczenia wynagrodzenia).

6. Jak możecie mi pomóc w pozyskaniu inwestorów w Wielkiej Brytanii?
Dzięki temu, że Twoja spółka będzie przez nas zarejestrowana w systemie SEIS, dużo łatwiej będzie Ci pozyskać inwestorów. Dlaczego? Bo po pierwsze – już na początku zyskają oni 50% dodatkowych pieniędzy w formie zwrotu podatku dochodowego z HMRC, po drugie – od zarobku na takiej inwestycji nie zapłacą podatku od zysków kapitałowych. Jeśli jednak nie masz możliwości pozyskania inwestorów samodzielnie, możesz skorzystać z platform crowdfundingowych, które obsługują inwestycje w systemie SEIS. Przykłady takich platform: Crowdcube, Seedrs, Syndicate Room, Mercia Fund Management, Jenson Funding Partners, Ascension Ventures, Oxford Technology. Nasza firma współpracuje z niektórymi z nich i na tym polu również możemy pomóc.

7. Jaki rodzaj projektów / działalności można sfinansować poprzez SEIS?
Największe szanse mają firmy / projekty w branży – IT, sprzedaż online, biotech, aplikacje mobilne, non-profit, restauracje, film, badanie rynku, medyczna i inne poza wymienionymi w pkt. 1 powyżej.

8. Czy mój projekt musi być przygotowany w języku angielskim?
Nie koniecznie. Jeżeli jednak chcesz dotrzeć do dużo większej liczby potencjalnych inwestorów (np. poprzez platformy crowdfunding’owe jak w pkt. 6) to zdecydowanie lepiej, żeby Twój projekt był w języku angielskim i docierał do jak największej liczby odbiorców w UK i na całym świecie.

cdn…